Vēdiskā astroloģija jeb Jyotish ir precīza un aptveroša zinātne par cilvēku, tā dzīvi un visiem procesiem tajā. Šī zinātne balstās uz planētu kustību, planetārās situācijas un debesu spīdekļu novērojumiem un analīzi, kas ļauj precīzi prognozēt gaidāmos notikumus gan katra indivīda, gan visas sabiedrības dzīvē. Turklāt vēdiskā astroloģija korekti analizē un apraksta ne tikai nākotnē gaidāmos, bet arī tagadnē esošos un pagātnes notikumus.

Džjotiš pamatā ir ne tikai planetārās situācijas novērojumi un analīze, bet arī savs filozofiski – ētiski - reliģiskais koncepts: vēdu mācība, zinības, tradīcijas, tādējādi Džjotiš Šāstra ir viena no visnozīmīgākajām vēdisko mācību sastāvdaļām. Tā ir cieši saistīta ar pārējām vēdu zinībām kā Ājurvēda (tulkojumā no sanskrita „zinātne par dzīvi“, „dzīves zināšanas“, „ilgas dzīves zināšanas“), Vāstu Šāstra ("vastu" tulkojumā nozīmē "vieta" un "šāstra" tulkojumā ir "zinātne"), Sankija Šāstra („sankija“ nozīmē „skaitļi“, „analīze“) u.c.

Džjotiš balstās uz senām zināšanām, kuras nāk no ļoti attīstītām būtnēm – riši, ar augstu intelektuālās un garīgās attīstības pakāpi. Pazīstamākie no šiem riši ir Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni. Līdz mūsdienām šīs zināšanas ir nonākušas vēdisko rakstu veidā – sutrās. Tās satur tukstošiem kombināciju, kas aptver visus garīgos un laicīgos jautājumus, tēmas, procesus. Taču liela daļa šīs informācijas nodota kodētā veidā – aforismos, simbolismos un mītos. Tāpēc ne vienmēr visu iespējams ātri un uzreiz saprast. Īpaši nesagatavotiem cilvēkiem vai tādiem, kam tas nemaz nav paredzēts. Nozīmīgākie raksti ir "Brihat - Parašara - Hora - Šastra" un "Prašna Marga".

Vēdiskā astroloģija pastāv vairāk nekā 8000 gadus, un informācija par to izsekojama līdz pat Vēdiskajai civilizācijai tagadējās Ziemeļindijas teritorijā. Līdz ar to Jyotish ir visvecākā astroloģiskā sistēma pasaulē un pretendē uz augstu objektivitāti, kā arī precizitāti matemātiskajos aprēķinos. Nevienai citai astroloģijai nav tādas bāzes, fundamenta, tāda sanskritā rakstītā tekstu skaita, kuram ir daudzi tūkstoši gadu, tādējādi pēc savām iespējām, informācijas un resursu apjoma Jyotish stāv pāri citām astroloģijām.

Pats vārds Jyotish sastāv no divām saknēm: jyoti un isha, kas tulkojumā no sanskrita nozīmē Viedības Gaisma. Šai Gaismai jākliedē tumsība un neziņa. Jyotish - tā ir dzīva tradīcija, kas sakņojas tālā pagātnē un tiek praktizēta paverot iespējas mūsdienās. Jyotish pēta planetārās enerģijas – grahas, kas ir katras planētas virzības un „rakstura“ pamatā. Taču ne katrai grahai ir savs vizuālais pavadonis – planēta, kā tas ir tradicionālajā astroloģijā. Vēdiskajā astroloģijā blakus tradicionālajām, zināmajām planētām eksistē arī ēnu planētas, kas neredzamā veidā ietekmē mūsu dzīvi.

Vediskajā astroloģijā blakus zinātnei pastāv arī ezotēriskais aspekts, tādējādi tās pamatā ir arī karmas un reinkarnācijas koncepts - uzskatot, ka katrs cilvēks piedzimst tieši tajā brīdī, kad planētas ir ieņēmušas to stāvokli, kas atbilst cilvēka karmai. Lai cilvēks, balstoties uz visu iepriekšējās dzīvēs sastrādāto, gan labo, gan slikto, varētu turpināt atstrādāt to šinī dzīvē, gan maksājot, gan saņemot, gan mācoties, un paralēli tiecoties uz augstāko mērķi – mokšu (atbrīvi, atbrīvošanos). Šeit jāpiemin, ka vārds "karma" tulkojumā nozīmē "darbība", līdz ar to karma nebūt ne vienmēr nozīmē kaut ko sliktu.

Džjotiš palīdz izprast Visumā darbojošos likumus - Sanatana Dharmu, un sastāv it kā no divām daļām: problēmas noteikšanas (karma) un variantiem, kā šo problēmu risināt (upaija). Upaijas ir planetāro enerģiju harmonizēšana apziņas līmenī, kas paver iespējas izmainīt karmu, uzlabot dzīvi, un tas ir svarīgs vēdiskās astroloģijas aspekts un instruments.

 

Kas ir vēdiskais astrologs?

Vēdiskā astrologa jeb graha mitri (tulkojumā "planētu draugs") uzdevums ir palīdzēt cilvēkam un sabiedrībai izprast un ieviest praksē augstākminētās lietas, izskaidrot katra indivīda stiprās un vājās puses saskaņā ar viņa individuālo horoskopu (Janma Kundali), palīdzēt likt lietā stiprās un uzlabot vājās puses, kā arī atrast un saskatīt dzīves uzdevumus un ceļu, uzlabojot nelabvēlīgās planetārās kombinācijas un situācijas. Vēdiskā astrologa uzdevums ir arī prognozēt gaidāmos kolektīvos un globālos notikumus, kā arī būt starpniekam Viedības Gaismas nodošanā, izlejot to zināšanu un informācijas veidā pār katru indivīdu un sabiedrību kopumā. Lai pasaule kļūtu gaišāka, labāka, sakārtotāka.

Tel.Nr. +371 2 481 7172

E-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatsapp: 

Gadā ir tikai divas dienas, kurās nav iespējams neko paveikt. Viena no tām ir Vakardiena, un otra – Rītdiena. Šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un, visvairāk – dzīvotu.
/Dalai Lama/

Vārds, uzvārds
Tel. Nr.
E-pasts *
Jūsu jautājums