Jyotish sistēmas, metodes un virzieni

Vēdiskā astroloģija balstās uz četrām pamatsistēmām jeb skolām – Parašara, Džaimini, Tadžaka un Krišnamurti.


Jyotish galvenie virzieni:
Džataka - natālā astroloģija jeb dzimšanas brīža nozīme
Prašna - horārā astroloģija jeb jautājuma uzdošanas brīža nozīme
Muhurta - elektionālā astroloģija jeb labvēlīga laika izvēle kādai noteiktai darbībai
Gočars – grahu kustība jeb planetārais tranzīts
Gola - astronomija, debesu ķermeņu, orbītu un kustības izpēte
Ganita - astronomiskie un astroloģiskie matemātiskie aprēķini
Nimita - zīmju izprašana un tulkošana.

Jyotish metodes:
Džataka
Natālā astroloģija, kas analizē Džanma Kundali (dzimšanas karti). Ņem par pamatu cilvēka individuālos dzimšanas datus (datums, laiks, vieta) un sastāda personīgo horoskopu. Balstoties uz to, nosaka Lagnu jeb Ascendentu (uzlēcošo zodiaka zīmi dzimšanas brīdī). Lagna ir galvenais atskaites punkts, kamēr Čandra Lagna (Mēness atrašanās vieta dzimšanas brīdī) ir otrs svarīgākais kritērijs. Čandra jeb Mēness atbild par cilvēka psihi un emocijām.
Tālāk pēta to, kā grahas (planētas) izvietojušās attiecīgajās raši (zodiaka zīmēs) un bhavās (mājās jeb dzīves sfērās). Apskata arī drišti (planētu savstarpējos aspektus), nakšatras (Mēness zvaigznājus), jogas (planetāros savienojumus) un dašas (planetāros periodus). Džataka izskata visas dzīves sfēras un jautājumus.
Lai tas izdotos vēl precīzāk, izmanto vargu sistēmas - kā atsevišķu horoskopu iespējams apskatīt kādu interesējošu dzīves sfēru. Pati svarīgākā no tām ir Navamša – varga, kas kļūst aktīva ap 30 gadu vecumu.
Tāpat ir iespējams ar Aštakavargas (astoņi spēki) palīdzību apskatīt enerģijas sadalījumu uz katru no dzīves sfērām, tādā veidā apzinot, kura dzīves sfēra ir stiprāka, kura - vājāka.

Gočars
Gočars ir planētu tranzīts, to kustība ikdienā, kas parāda, kā planētas ir izvietojušās šobrīd un nākotnē. Ar gočara jeb tranzīta palīdzību iespējams prognozēt notikumus un tendences nākotnē gan globāli, gan individuāli. Tādējādi paredzot sev gaidāmo un apzinot, kādas lietas un sfēras būs problemātiskas, kuras – veiksmīgas, tā izvēloties, uz ko šobrīd un nākotnē orientēties, ko prioritēt.

Prašna
Prašna Kundali ir metode, ar kuras palīdzību sastāda horoskopu jautājuma uzdošanas brīdim. Šī tehnika  balstās uz uzskatu, ka dzimšanas karti var sastādīt ne tikai cilvēkam, bet arī idejai, jautājumam, notikumam, nolūkam. Šeit izmanto arī Nimitu – zīmju tulkošanu, pievēršot uzmanību tam, vai ap jautātāju  jautājuma uzdošanas jeb tēmas pacelšanas brīdī ir zīmes un kādas tās ir – labvēlīgas vai nelabvēlīgas. Tas palīdz gūt vēl precīzāku prognozi tam, vai aktuālā tēma jeb process notiks pozitīvā izpildījumā un vai notiks vispār.

Muhurta
Tā ir metode, ar kuras palīdzību izvēlas astroloģiski optimālāko dienu un laiku pasākuma uzsākšanai, piemēram, laulību reģistrācijai, darba līguma noslēgšanai, īpašuma iegādei vai – gluži pretēji - pārdošanai, uzņēmuma reģistrēšanai un tā tālāk.
Tāpat kā veiksmīgi pozicionētas planētas dzimšanas brīdī cilvēkam dod labus rezultātus, tā arī astroloģiski pareizā laikā uzsāktam projektam ir lielākas iespējas būt sekmīgam. Piemērota laika atrašana pasākuma uzsākšanai ir ļoti piņķerīga, daudzpusīga lieta, kur jāņem vērā neskaitāmi faktori un nianses, kas dos savu ietekmi uz procesa gaitu, tā kā bieži sanāk izvēlēties no sliktajiem laikiem mazāk slikto.
Muhurta darbojas kā upaija (pielabināšanās, attiecību harmonizēšana ar planetārajām enerģijām). Regulāri praktizējot muhurtu, situācija tajās dzīves sfērās, kas dzimšanas brīdī ir apgrūtinātas, uzlabojas. Tomēr svarīgi saprast, ka muhurta pilnībā neatceļ dzimšanas brīža noteikto. Taču, ja cilvēkam dzimšanas brīdī aktuālā tēma ir slikti pozicionēta un viņš vēl turklāt izvēlas darīt lietas, risināt ar šo tēmu saistītos jautājumus arī sliktā patreizējā planētu izvietojuma brīdī, ignorējot tranzītu, nepiemeklējot veiksmīgu muhurtu, tad rezultāts ir bēdīgs.
Svarīga muhurtas tehnika ir Pančanga. Tā atspoguļo Čandras (Mēness) un Surijas (Saules) kustību.
Čandrai ir izšķirošā loma procesu veiksmīgā palaišanā.  Pančangā skatās, kā attiecībā pret Suriju atrodas Čandra. Arī kopējais grahu gočars (planētu tranzīts) ir svarīgs.

Varšaphala
Tas ir katra cilvēka individuālais gada horoskops. Varšaphal metode ietilpst unikālajā Tadžaka sistēmā, kurā ir vēl papildus dažādas astroloģiskās tehnikas, lai iegūtu informāciju, kas nav pieejama ar citu testu palīdzību.
Ar Varšaphal metodi pēta cilvēka personīgo gada horoskopu, kas ir no vienas dzimšanas dienas līdz nākamajai dzimšanas dienai. Prognozē notikumus, kas sagaida cilvēku šī gada laikā. Gads ir tad, kad Surija (Saule) no sava stāvokļa dzimšanas brīdī atkal atgriežas sākotnējā punktā. Līdz ar to divu vienādu horoskopu nav.

Samhita
Samhita ir metode, ar kuras palīdzību skatās globālos notikumus. Personīgo dzimšanas karti var sastādīt ne tikai cilvēkam, bet arī valstij un nācijai.

Kuta
Ar šīs metodes palīdzību analizē cilvēku savstarpējo saderību partnerattiecībās un attiecību perspektīvas gan biznesā, gan personīgajā dzīvē.

Sade Sati
Sade Sati nozīmē septiņi ar pusi. Sade Sati vēdiskajā astroloģijā spēlē ļoti būtisku lomu, jo tas ir saistīts ar Šaņi (Saturna) tranzītu caur Čandras (Mēness) ietekmes sfēru. Čandra atbild par cilvēka jūtām, psihi un emocionālo pasauli. Toties Šaņi ir tā graha, kas kontrolē visu karmu. Visās dzīves sfērās, ko Šaņi pārstāv gan dzimšanas kartē, gan gočarā, viņš dod ļoti jūtamus karmiskus notikumus. Īpaši šie notikumi sāk aktivizēties septiņu ar pusi gadu periodā, ko sauc par Sade Sati. Tāpēc nereti šis periods cilvēkam ir smags.

Tomēr Sade Sati periodā var gaidīt ne tikai pārbaudījumus, bet arī panākumus. Viss atkarīgs no tā, kā cilvēks ir sapratis savus uzdevumus. Sade Sati pārbaudījumus un panākumus  ietekmē arī tas, kā Šaņi ir pozicionēts cilvēka horoskopā dzimšanas brīdī un citi faktori.

Upaijas
Viena no būtiskām vēdiskās astroloģijas metodēm ir upaiju sistēma. Upaija ir sava veida ziedojums, pielabināšanās grahām (planētām). Astrologa uzdevums ir ne tikai iepazīstināt klientu ar to, kā viņa dzīvē izpaužas planetārās enerģijas, bet arī ieteikt, kā situāciju uzlabot. Upaijas apliecina to, ka mums vienmēr ir izvēle un ka dzīvē vienmēr ir iespējams kaut ko mainīt, uzlabot.

Viss atrodas mūsu apziņā. Tas, kā mūsu apziņā nav, nevar ar mums notikt. To, kā darbojas mūsu apziņa, nosaka planetārās enerģijas. Tātad mūsu apziņas struktūra liek mūsu dzīvē notikt gan labiem, gan ne tik labiem notikumiem. Upaiju uzdevums ir transformēt apziņu tā, lai negatīvās situācijas mazinātos, bet pozitīvās būtu vairāk.
Upaijas ir ļoti dažādas, tāpēc arī šeit cilvēkam ir lielas izvēles iespējas atlasīt sev, savai personībai un vajadzībām piemērotu apziņas transformēšanas metodi.

Tel.Nr. +371 2 481 7172

E-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatsapp: 

Gadā ir tikai divas dienas, kurās nav iespējams neko paveikt. Viena no tām ir Vakardiena, un otra – Rītdiena. Šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un, visvairāk – dzīvotu.
/Dalai Lama/

Vārds, uzvārds
Tel. Nr.
E-pasts *
Jūsu jautājums