Vēdiskās astroloģijas mērķi

Vēdiskā astroloģija uzskata, ka cilvēkam dzīvē ir četri mērķi. Turklāt tie visi ir vienlīdz svarīgi. Cilvēkam jāsaskaras un jāstrādā ar visiem šiem mērķiem, un viena mērķa ignorēšana, bet kāda cita prioritēšana rada dzīvē disharmoniju. Iztrūkstot jeb esot mazumā jebkuram no mērķiem, cilvēks tiek aizkavēts savā attīstības ceļā un laimes sasniegšanā. Kā tos sasniegt, īstenot un attīstīt, kurā brīdī un kam dot priekšroku – uz šiem jautājumiem sniedz atbildi vēdiskā astroloģija.


DHARMA – tulkojumā nozīmē „pienākums“, arī „uzdevums“, "likums". Katram cilvēkam ir sava dharma, taču ne visi to pilda, īsteno. Dharma ir kā dzīves taka. Ir triju veidu dharmas – personīgā, diferenciālā (dzimuma noteiktā), kā arī dharma sociumā. Tas, kur cilvēks ir piedzimis – viņa valsts, ģimene, vēlāk arī skolas un darba gaitas, nosaka viņa dharmu un uzliek pienākumu pret valsti, ģimeni, darbu. Taču nav tā, ka neko nevar mainīt. Var un reizēm arī vajag. Jo dharmai jāsagādā prieks, jāpalīdz iegūt arthu (ekonomisko labklājību) un jābūt cieši saistītai ar kamu (vēlmēm, apmierinājumu). Ja tā nav, tad cilvēks savu dharmu pilda nepareizi un būtu ieviešamas pārmaiņas. Bieži izprast dharmu mums traucē sabiedrības un materiālisma uzliktie stereotipi, sagaidījumi, prasības, reizēm - ticības, pašapziņas trūkums, kā arī pārmēra ego,  liekot dzīties pakaļ nevajadzīgiem mērķiem.

ARTHA – tulkojumā nozīmē "visas labvēlīgās lietas".
Tiek arī uzskatīts, ka artha – tas ir „darbs“, „ekonomiskā labklājība“.
Ekonomiskais uzplaukums tiek sasniegts pildot savu dharmu, darbojoties harmoniski un nepārkāpjot dabas likumus, nenodarot kaitējumu apkārtējiem. Uzplaukums un labumi, kas iegūti ar negodīgiem, ļauniem, disharmoniskiem paņēmieniem, ir pretrunā ar harmonijas likumiem un nav pareizi, tāpēc vai nu nav ilgstoši, vai arī nesagādā prieku. Tā ir ANARTHA - "visas nelabvēlīgās lietas".
Artha liek mums dzīves laikā uzkrāt pietiekamu daudzumu vērtīgu lietu, īpašumu. Un nevis tāpēc, lai mēs kļūtu iedomīgi un sajustos labāki par citiem – nē. Materiālais nodrošinājums mums dzīvē ir vajadzīgs tāpēc, lai spētu attīstīt savu potenciālu, talantus un paplašinātu redzesloku. Darbojoties pareizi, cilvēks iegūs tieši tik daudz, cik viņam paredzēts, tātad nepieciešams.

KAMA - burtiski tulkojot, tas nozīmē “vēlme”. Tās ir mūsu vajadzības pēc emocionāla un jutekliska apmierinājuma. Visam, ko mēs dzīvē darām, jābūt prieka avotam, un tas nedrīkst darīt pāri nevienai dzīvai būtnei.
Jēdzienu kama reizēm pārprot, uzskatot, ka tās ir tikai jutekliskas baudas. Tā gluži nav, jo kamas augstākais līmenis ir Augstākā jeb Kosmiskā Mīlestība.
Kama nozīmē dzīves prieku, dzīves mīlestību, apmierinājuma un laimes gūšanu no savas esības.
Bez kamas cilvēkam zustu prieks un cerība, iestātos depresija, bezjēdzības izjūta un izzustu vēlēšanās dzīvot.
Viena no visaugstākajām baudām ir garīgā pilnveidošanās. Tomēr ja galvenais dzinējspēks garīgajai pilnveidei ir lepnība un jau minētais ego, tad cilvēks nez vai iegūs kamu.

MOKŠA – pēdējais no četriem dzīves mērķiem. Tulkojumā - "atbrīve", „atbrīvošanās", "atteikšanās", arī "apgaismība".
Mokša – tā ir garīgā evolūcija, mūsu vajadzība pēc garīgās izaugsmes, mūsu tiekšanās sasniegt vienotību ar visu esošo.
Atbrīve tās augstākajā formā nozīmē atbrīvošanos no miršanas - dzimšanas cikla. Un tas iespējams tad, kad cilvēks sasniedzis augstu garīgās attīstības līmeni, atstrādājis visu darāmo uz šīs Zemes, iemācījies un apguvis apgūstamo – tātad spēj izjust vienotību ar visu esošo.
Atbrīve ir arī atteikšanās no nezināšanas un tumsonības, nododoties pašrealizācijai un pašizzināšanai.
Darbojoties atbilstoši savai dharmai, cilvēks sasniedz arthu, kam paralēli seko kama, un šo trīs mērķu īstenošana palīdz cilvēkam realizēt arī mokšu.

 

Vēdiskās astroloģijas termini.

1. Grahas - planētas.
2. Bhavas – dzīves sfēras jeb mājas.
3. Bhaveš – konkrēto māju pārvaldošā planēta.
4. Raši – 12 zodiaka zvaigznāji.
5. Nakšatras – 27 Mēness zvaigznāji.
6. Jogas – planetārie savienojumi.
7. Drišti – aspekti.
8. Gočars – planētu tranzīts.
9. Sambanha – planētu savienība.
10. Vāram – nedēļas diena.
11. Tithi – Mēness diena. Purnima – Pilnmēness. Amavasja – Tukšmēness.
12. Karana – Mēness dienas daļa.
13. Sanatana Dharma - Visumā darbojošies likumi.
14. Graha Mitri – planētu draugs.

Tel.Nr. +371 2 481 7172

E-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatsapp: 

Gadā ir tikai divas dienas, kurās nav iespējams neko paveikt. Viena no tām ir Vakardiena, un otra – Rītdiena. Šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un, visvairāk – dzīvotu.
/Dalai Lama/

Vārds, uzvārds
Tel. Nr.
E-pasts *
Jūsu jautājums