Astrologa pakalpojumi

Mani astrologa pakalpojumi.

Es esmu vēdiskā astroloģe Inese Liepiņa, sniedzu klientiem astrologa pakalpojumus. Strādāju ar katru cilvēku individuāli, sastādot viņa personīgo astroloģisko karti jeb individuālo horoskopu (Janma Kundali), kam par pamatu ir ņemts dzimšanas brīdis un vieta.

Vēdiskā astroloģija jeb Jyotish ir matemātiski precīza zinātne, kam blakus pastāvošais ezotēriskais aspekts - karmas un reinkarnācijas princips – uzskata, ka katrs cilvēks piedzimst tieši tajā vietā un laikā, kad planētas ir ieņēmušas to stāvokli, kas atbilst šī cilvēka karmai. Lai cilvēks, balstoties uz visu iepriekšējās dzīvēs sastrādāto, gan labo, gan slikto, varētu turpināt atstrādāt to šinī dzīvē, gan maksājot, gan saņemot, gan mācoties, un paralēli tiecoties uz augstāko mērķi mokšu - atbrīvi no pārdzimšanas loka, transformēšanos.

 

Divu vienādu astroloģisko karšu nav tāpat kā nav divu vienādu cilvēku. Visu nosaka cilvēka dzimšanas brīdis un vieta, uz ko balstās individuālais horoskops – dzimšanas karte (Janma Kundalī), ko apskatām astroloģiskās konsultācijas laikā, paralēli analizējot klienta interesējošo tēmu, kur sniedzu savu vēdiskās astroloģes komentāru un astrologa prognozi. Kā pie vēdiskās astroloģes manu konsultāciju laikā ir iespējams apskatīt un izrunāt jebko. Esmu atvērta ikvienam jautājumam, problēmai un ievēroju konfidencialitāti.

Manos astrologa pakalpojumos ietilpst astrologa konsultācijas gan online, gan klātienē, kam gatavojos iepriekš, sastādot klienta individuālo astroloģisko karti; ja nepieciešams, arī Prašnu – horoskopu jautājuma uzdošanas brīdim; tāpat piemeklēju veiksmīgus laikus dažādiem uzsākumiem – Muhurta; kā arī gatavoju individuālos personīgos gada horoskopus Varšaphal; sniedzu konsultācijas par jebkuru tēmu, dzīves sfēru, interesējošu jautājumu, apskatu ikvienu problēmu, sarežģījumu.

Savu vēdiskā astrologa konsultāciju laikā vispirms sniedzu tēmas / problēmas / jautājuma apskatu, skaidrojumu, analīzi un pēc tam - iespējamos risinājumus. Tātad runājam ne tikai par faktu un cēloņiem, bet arī par sekām un šķetinājumiem.

Tāpat savās astrologa prognozēs un pakalpojumos izmantoju Gočara apskatu – planētu tranzītu jeb ikdienas planetāro kustību.

Astrologa pakalpojumi ietver ne tikai individuālo horoskopu un astroloģisko karšu sastādīšanu, bet arī globālo procesu analīzi, jo prognozes, horoskopus un astro kartes iespējams sastādīt ne tikai cilvēkiem, bet arī nācijām, tautām, valstīm, pasaules mēroga notikumiem.

Vēdiskā astrologa konsultācija: pēc konsultācijas, ja ir tāda vajadzība, nosūtu klientam arī interesējošus materiālus un atbildu uz papildjautājumiem saistībā ar aktuālo tēmu, ja tādi ir radušies; kā arī varu īsi papildināt sevis stāstīto, ja gadījumā kāda svarīga atbilde pie manis "atnāk" pēc mūsu sarunas. Tas ir iekļauts pakalpojuma cenā.

Astroloģiskā karte

 

Vēdiskā astroloģiskā karte jeb individuālais horoskops – Janma Kundali.

Divu vienādu astroloģisko karšu nav tāpat kā nav divu vienādu cilvēku. Visas domas, gaitas, notikumus nosaka un atspoguļo planētu izvietojums cilvēka dzimšanas brīdī, ko parāda cilvēka individuālais horoskops jeb dzimšanas karte (Janma Kundali). To sastāda vēdiskais astrologs. Astroloģisko karti (Janma Kundali) iespējams sastādīt cilvēkiem, valstīm, notikumiem, jautājuma uzdošanas brīdim un daudzām citām lietām, procesiem.

Vēdiskā astroloģija jeb Jyotish strādā ar katru cilvēku individuāli. Līdz ar to vēdiskās astroloģiskās kartes nav prognožu, aprakstu, ieteikumu vispārinājumi. Šīs kartes atspoguļo katra cilvēka individuālo dzīvi, gaitas, domāšanu, talantus u.c. Turklāt Jyotish speciālists ņem talkā arī savu intuīciju. Tādējādi ikviens vēdiskais astrologs strādā citādāk. Atrast savu vēdisko astrologu ir līdzīgi kā atrast katram savu jebkuru citu speciālistu – ārstu, kosmetologu, frizieri, treneri un tā tālāk. 

Džataka - natālā astroloģija jeb dzimšanas brīža nozīme - analizē Džanma Kundali (dzimšanas karti), ņemot par pamatu cilvēka individuālos dzimšanas datus (datums, laiks, vieta) un sastāda personīgo horoskopu. Balstoties uz to, nosaka Lagnu jeb Ascendentu (uzlēcošo zodiaka zīmi dzimšanas brīdī). Lagna ir galvenais atskaites punkts, kamēr Čandra Lagna (Mēness atrašanās vieta dzimšanas brīdī) ir otrs svarīgākais kritērijs. Čandra jeb Mēness atbild par cilvēka psihi un emocijām. Surija jeb Saule vēdiskajā astroloģijā, atšķirībā no Rietumu astroloģijas, darbojas tikai kā trešais svarīgākais kritērijs.
Tālāk vēdiskais astrologs pēta to, kā grahas (planētas) izvietojušās attiecīgajās raši (zodiaka zīmēs) un bhavās (mājās jeb dzīves sfērās). Apskata arī drišti (planētu savstarpējos aspektus), nakšatras (Mēness zvaigznājus), jogas (planetāros savienojumus) un dašas (planetāros periodus).

Džataka izskata visas dzīves sfēras un jautājumus. Lai tas izdotos vēl precīzāk, izmanto vargu sistēmas - kā atsevišķu horoskopu iespējams apskatīt kādu interesējošu dzīves sfēru. Pati svarīgākā no tām ir Navamša – varga, kas kļūst aktīva ap 30 gadu vecumu.
Tāpat ir iespējams ar Aštakavargas (astoņi spēki) palīdzību apskatīt enerģijas sadalījumu uz katru no dzīves sfērām, tādā veidā apzinot, kura dzīves sfēra ir stiprāka, kura - vājāka.
Samhita ir metode, ar kuras palīdzību skatās globālos notikumus. Personīgo dzimšanas karti var sastādīt ne tikai cilvēkam, bet arī valstij un nācijai.

Prašna Kundali ir metode, ar kuras palīdzību sastāda astroloģisko karti jautājuma uzdošanas brīdim. Šī tehnika balstās uz uzskatu, ka dzimšanas karti var sastādīt ne tikai cilvēkam, bet arī idejai, jautājumam, notikumam, nolūkam. Šeit izmanto arī Nimitu – zīmju tulkošanu, pievēršot uzmanību tam, vai ap jautātāju jautājuma uzdošanas jeb tēmas pacelšanas brīdī ir zīmes un kādas tās ir – labvēlīgas vai nelabvēlīgas. Tas palīdz gūt vēl precīzāku prognozi tam, vai aktuālā tēma jeb process notiks pozitīvā izpildījumā un vai notiks vispār.

Savā vēdiskās astroloģes praksē izmantoju dažādas metodes astroloģisko karšu, individuālo horoskopu un globālo prognožu sastādīšanai un veidošanai. Manas vēdiskā astrologa konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan online.

Kas ir vēdiskais astrologs

Kas ir vēdiskais astrologs

Vēdiskā astrologa jeb graha mitri (tulkojumā "planētu draugs") uzdevums ir palīdzēt cilvēkam un sabiedrībai izprast un ieviest praksē augstākminētās lietas, izskaidrot katra indivīda stiprās un vājās puses saskaņā ar viņa individuālo horoskopu (Janma Kundali), palīdzēt likt lietā stiprās un uzlabot vājās puses, kā arī atrast un saskatīt dzīves uzdevumus un ceļu, uzlabojot nelabvēlīgās planetārās kombinācijas un situācijas. Vēdiskā astrologa uzdevums ir arī prognozēt gaidāmos kolektīvos un globālos notikumus, kā arī būt starpniekam Viedības Gaismas nodošanā, izlejot to zināšanu un informācijas veidā pār katru indivīdu un sabiedrību kopumā. Lai pasaule kļūtu gaišāka, labāka, sakārtotāka.

Online konsultācija


Astrologa online konsultācijas

Sniedzu vēdiskā astrologa konsultācijas online, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus. Piemēram, WhatsApp, Skype un Microsoft Teams. Analizējot klienta vēdisko astroloģisko karti un sniedzot savas astrologa prognozes, izmantoju gan video zvanu, gan ekrāna kopīgošanu. Tā, lai klients ērti var sekot līdzi konsultācijai, savam individuālajam horoskopam un astroloģiskajai prognozei.

Online astrologa konsultācijas ir ērtas un praktiskas, ņemot vērā patreizējo globālo situāciju, kā arī mūsu ikdienas steigu un aizņemtību. Manas konsultācijas ir pieejamas arī klātienē. Savā vēdiskās astroloģes praksē izskatu jebkuru dzīves sfēru un jautājumu, arī visneparastākos un slēptākos. Esmu atvērta un garantēju konfidencialitāti - ikviens klients var justies brīvi un nepiespiesti.

Darbojos arī kā uztura speciāliste, sastādu individuālo uztura plānu, palīdzu risināt ar svaru, atkarībām un veselību saistītus jautājumus, arī ar seksuālo veselību saistītos, izskatu pāru un partneru saderības jautājumus, tai skaitā seksuālo saderību, risinu problēmas, kas skar darba, naudas, īpašumu, mantojuma, bērnu, attiecību un daudzas citas lietas.

Astrologa online konsultācija sastāv no vairākām daļām: īsa iepazīšanās un vēdiskās astroloģijas prezentācija, klienta dzimšanas datu un interesējošās tēmas precizēšana, klienta astroloģiskās kartes jeb individuālā horoskopa vispārēja analīze, gan arī analīze saistībā ar aktuālo tēmu, jautājumu uzklausīšana un atbildēšana, astroloģiskās prognozes, kā arī ieteikumi, padomi, risinājumi situācijas uzlabošanai.

Džjotiš (Jyotish) un vēdiskais astrologs konsultāciju laikā palīdz klientam tieši jeb netieši izprast Visumā darbojošos likumus - Sanatana Dharmu, un individuālo Janma Kundalī (vēdisko astroloģisko karti). Astrologa prognoze sastāv it kā no divām daļām: problēmas noteikšanas (karma) un variantiem, kā šo problēmu risināt (upaija). Upaijas ir planetāro enerģiju jeb grahu harmonizēšana apziņas līmenī, kas paver iespējas izmainīt karmu, uzlabot dzīvi un celt vispārējās vibrācijas. Tas ir svarīgs vēdiskās astroloģijas aspekts un vēdiskā astrologa darba instruments.

Upaija ir sava veida ziedojums, pielabināšanās grahām (planētām). Upaijas apliecina to, ka mums vienmēr ir izvēle un ka dzīvē vienmēr ir iespējams kaut ko mainīt, uzlabot.
Viss, kas ar mums notiek, atrodas mūsu apziņā. To, kā darbojas mūsu apziņa, nosaka un attēlo planetārās enerģijas. Tātad mūsu apziņas struktūra liek mūsu dzīvē notikt gan labiem, gan ne tik labiem notikumiem. Upaiju uzdevums ir transformēt apziņu tā, lai negatīvās situācijas mazinātos, bet pozitīvās būtu vairāk.

Upaijas ir ļoti dažādas, tāpēc arī šeit cilvēkam ir lielas izvēles iespējas atlasīt sev, savai personībai un vajadzībām piemērotu apziņas transformēšanas metodi.
Par šo stāstu saviem klientiem online konsultāciju laikā.

Vēdiskais astrologs

Kas ir vēdiskais astrologs

Es esmu vēdiskā astroloģe Inese Liepiņa; sniedzu vēdiskā astrologa konsultācijas; sastādu vēdiskās astroloģiskās kartes, prognozes, individuālos horoskopus; prognozēju globālās tendences; darbojos un konsultēju daudzos citos jautājumos; nodrošinu savus astrologa pakalpojumus gan online, gan klātienē.

Uz jautājumiem: Kas ir vēdiskais astrologs? Un - ko dara astrologs? - varu atbildēt, ka: Vēdiskais astrologs jeb Jyotish speciālists ir starpnieks un padomdevējs. Starpnieks, kas nodod cilvēkiem sakrālās zināšanas, un padomdevējs, kas palīdz atrisināt dzīvē radušās problēmsituācijas. Jebkuras.

Šīs zināšanas nāk no senām, ļoti attīstītām būtnēm – riši, ar augstu intelektuālās un garīgās attīstības pakāpi. Pazīstamākie no šiem riši ir Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni. Līdz mūsdienām šīs sakrālās zināšanas ir nonākušas vēdisko rakstu veidā – sutrās. Tā ir informācija, ar ko strādā vēdiskā astroloģija un kas satur tūkstošiem kombināciju, aptver visus garīgos un laicīgos jautājumus, tēmas, procesus. Taču liela daļa šīs informācijas mums nodota kodētā veidā – aforismos, simbolismos un mītos. Tāpēc vēdiskā astrologa starpniecība ir nepieciešama, ja gribam izprast tieši sev paredzēto informāciju, "message".

Vispār vēdisko astrologu sauc par graha mitri, kas tulkojumā nozīmē "planētu draugs". Graha mitri uzdevums ir palīdzēt cilvēkam un sabiedrībai ne tikai izprast un ieviest praksē šīs sakrālās zināšanas, bet arī īstenot četrus mūsu dzīves mērķus (dharma, artha, kama, mokša), izskaidrojot katras personas stiprās un vājās puses saskaņā ar tās individuālo horoskopu (Janma Kundali), palīdzēt likt lietā stiprās un uzlabot vājās puses, kā arī atrast un saskatīt dzīves uzdevumus un ceļu, uzlabojot nelabvēlīgās planetārās kombinācijas un situācijas.

Piebildīšu, ka vēdiskais astrologs strādā ar planetārajām enerģijām – grahām, nevis ar pašām fiziskajām planētām. Piemēram, Marsa enerģētiskais pavadonis ir Mangala, Venēras – Šukra, Merkūra – Budha un tā tālāk. Turklāt Jyotish speciālista rīcībā ir arī slēptas, mistiskas ēnu planētas, kā piemēram, Rahu, Ketu, Gulika un citas. Līdz ar to vēdiskā astroloģija ļauj radīt prognozes, individuālos un globālos horoskopus vēl smalkākā, dziļākā un precīzākā līmenī.

Vēdiskā astrologa uzdevums tātad ir prognozēt gaidāmos kolektīvos un globālos notikumus, kā arī būt palīgam, padomdevējam un starpniekam Viedības Gaismas nodošanā, izlejot to zināšanu un informācijas veidā pār katru indivīdu un sabiedrību kopumā. Lai pasaule kļūtu gaišāka, labāka, sakārtotāka un cilvēki – laimīgāki!
Om!

Tel.Nr. +371 2 481 7172

E-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatsapp: 

Gadā ir tikai divas dienas, kurās nav iespējams neko paveikt. Viena no tām ir Vakardiena, un otra – Rītdiena. Šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un, visvairāk – dzīvotu.
/Dalai Lama/

Vārds, uzvārds
Tel. Nr.
E-pasts *
Jūsu jautājums