Astroloģiskā karte gadam Varšaphala

Vēdiskā astroloģija jeb Jyotish ir precīza un aptveroša zinātne par cilvēku, tā dzīvi un visiem procesiem tajā. Šī zinātne balstās uz planētu kustību, planetārās situācijas un debesu spīdekļu novērojumiem un analīzi, kas ļauj precīzi prognozēt gaidāmos notikumus gan katra indivīda, gan visas sabiedrības dzīvē. Turklāt vēdiskā astroloģija korekti analizē un apraksta ne tikai nākotnē gaidāmos, bet arī tagadnē esošos un pagātnes notikumus.

Džjotiš pamatā ir ne tikai planetārās situācijas novērojumi un analīze, bet arī savs filozofiski – ētiski - reliģiskais koncepts: vēdu mācība, zinības, tradīcijas, tādējādi Džjotiš Šāstra ir viena no visnozīmīgākajām vēdisko mācību sastāvdaļām. Tā ir cieši saistīta ar pārējām vēdu zinībām kā Ājurvēda (tulkojumā no sanskrita „zinātne par dzīvi“, „dzīves zināšanas“, „ilgas dzīves zināšanas“), Vāstu Šāstra ("vastu" tulkojumā nozīmē "vieta" un "šāstra" tulkojumā ir "zinātne"), Sankija Šāstra („sankija“ nozīmē „skaitļi“, „analīze“) u.c.

Džjotiš balstās uz senām zināšanām, kuras nāk no ļoti attīstītām būtnēm – riši, ar augstu intelektuālās un garīgās attīstības pakāpi. Pazīstamākie no šiem riši ir Mahariši Parašara, Mahariši Džaimini un Brigu Muni. Līdz mūsdienām šīs zināšanas ir nonākušas vēdisko rakstu veidā – sutrās. Tās satur tukstošiem kombināciju, kas aptver visus garīgos un laicīgos jautājumus, tēmas, procesus. Taču liela daļa šīs informācijas nodota kodētā veidā – aforismos, simbolismos un mītos. Tāpēc ne vienmēr visu iespējams ātri un uzreiz saprast. Īpaši nesagatavotiem cilvēkiem vai tādiem, kam tas nemaz nav paredzēts. Nozīmīgākie raksti ir "Brihat - Parašara - Hora - Šastra" un "Prašna Marga".

Vēdiskā astroloģija pastāv vairāk nekā 8000 gadus, un informācija par to izsekojama līdz pat Vēdiskajai civilizācijai tagadējās Ziemeļindijas teritorijā. Līdz ar to Jyotish ir visvecākā astroloģiskā sistēma pasaulē un pretendē uz augstu objektivitāti, kā arī precizitāti matemātiskajos aprēķinos. Nevienai citai astroloģijai nav tādas bāzes, fundamenta, tāda sanskritā rakstītā tekstu skaita, kuram ir daudzi tūkstoši gadu, tādējādi pēc savām iespējām, informācijas un resursu apjoma Jyotish stāv pāri citām astroloģijām.

Pats vārds Jyotish sastāv no divām saknēm: jyoti un isha, kas tulkojumā no sanskrita nozīmē Viedības Gaisma. Šai Gaismai jākliedē tumsība un neziņa. Jyotish - tā ir dzīva tradīcija, kas sakņojas tālā pagātnē un tiek praktizēta paverot iespējas mūsdienās. Jyotish pēta planetārās enerģijas – grahas, kas ir katras planētas virzības un „rakstura“ pamatā. Taču ne katrai grahai ir savs vizuālais pavadonis – planēta, kā tas ir tradicionālajā astroloģijā. Vēdiskajā astroloģijā blakus tradicionālajām, zināmajām planētām eksistē arī ēnu planētas, kas neredzamā veidā ietekmē mūsu dzīvi.

Vediskajā astroloģijā blakus zinātnei pastāv arī ezotēriskais aspekts, tādējādi tās pamatā ir arī karmas un reinkarnācijas koncepts - uzskatot, ka katrs cilvēks piedzimst tieši tajā brīdī, kad planētas ir ieņēmušas to stāvokli, kas atbilst cilvēka karmai. Lai cilvēks, balstoties uz visu iepriekšējās dzīvēs sastrādāto, gan labo, gan slikto, varētu turpināt atstrādāt to šinī dzīvē, gan maksājot, gan saņemot, gan mācoties, un paralēli tiecoties uz augstāko mērķi – mokšu (atbrīvi, atbrīvošanos). Šeit jāpiemin, ka vārds "karma" tulkojumā nozīmē "darbība", līdz ar to karma nebūt ne vienmēr nozīmē kaut ko sliktu.

Džjotiš palīdz izprast Visumā darbojošos likumus - Sanatana Dharmu, un sastāv it kā no divām daļām: problēmas noteikšanas (karma) un variantiem, kā šo problēmu risināt (upaija). Upaijas ir planetāro enerģiju harmonizēšana apziņas līmenī, kas paver iespējas izmainīt karmu, uzlabot dzīvi, un tas ir svarīgs vēdiskās astroloģijas aspekts un instruments.

 

Kas ir vēdiskais astrologs?

Vēdiskā astrologa jeb graha mitri (tulkojumā "planētu draugs") uzdevums ir palīdzēt cilvēkam un sabiedrībai izprast un ieviest praksē augstākminētās lietas, izskaidrot katra indivīda stiprās un vājās puses saskaņā ar viņa individuālo horoskopu (Janma Kundali), palīdzēt likt lietā stiprās un uzlabot vājās puses, kā arī atrast un saskatīt dzīves uzdevumus un ceļu, uzlabojot nelabvēlīgās planetārās kombinācijas un situācijas. Vēdiskā astrologa uzdevums ir arī prognozēt gaidāmos kolektīvos un globālos notikumus, kā arī būt starpniekam Viedības Gaismas nodošanā, izlejot to zināšanu un informācijas veidā pār katru indivīdu un sabiedrību kopumā. Lai pasaule kļūtu gaišāka, labāka, sakārtotāka.

Read more: Astroloģiskā karte gadam Varšaphala

  • Hits: 18

Retrogrādi un Aptumsumi

Retrogrādi un Saules – Mēness aptumsuma tuneļi 2022
 

Šajos periodos vislabāk neko svarīgu neuzsākt. Tas, protams, atkarīgs no katra cilvēka individuālā horoskopa un no tā, kuras sfēras vakri graha (retrogrāda planēta) pārstāv, kā arī, vai cilvēks vēlas procesu veikt atkārtoti, un no citiem faktoriem. Bet galvenā vadlīnija tomēr būtu – uzmanīgi, ja var pagaidīt, tad pagaidīt. Īpaši tas attiecas uz tuneļiem kopumā un sfērām, par ko katra vakri graha (retrogrāda planēta) atbild.

Aptumsuma tuneļi:

27.aprīlis līdz 18.maijs un 22.oktobris līdz 11.novembris

Retrogrādi:

Šukra (Venēra) 1. - 29.janvāris

Budha (Merkūrs) 14.janvāris – 4.februāris; 10.maijs – 3.jūnijs

Šaņi (Saturns) 5.jūnijs – 23.oktobris

Guru (Jupīters) 28.jūlijs – 24.novembris

Mangala (Marss) 30.oktobris – 31.decembris

Read more: Retrogrādi un Aptumsumi

  • Hits: 84

Globālā prognoze Izraēla

Izraēla
Izraēlas gada horoskopā ir zināmas līdzības un paralēles ar Krievijas un Turcijas horoskopiem. Līdz ar to situācijas šajās valstīs būs kaut kādā ziņā identiskas. Būs līdzības, paralēles un tandēmi.
Vieglas dienas netiek solītas - izolācija, zaudējumi, izdevumi, slimības, problēmas, darba un statusa zaudējumi. Vājie punkti – budžets, finanses, resursi, partneri, partneru spēja samaksāt. Līdz ar to būs liels fokuss uz naudu, budžetu, kā arī kaimiņiem, parvietošanos, kustību, informāciju. Tomēr tas viss būs infantīlā, problemātiskā, ierobežotā izpildījumā. Nāksies dzīvot un strādāt vairāk "ziedojumu formātā", taupīt, maksāt par visu vairāk. To Izraēla ne sevišķi gribēs darīt. Tāpēc, slēdzot darījumus ar Izraēlu, daudzi zaudēs, jo viss tiks atprasīts atpakaļ ar uzviju.
Mērķi būs aplami. Daudz domās, lēmumi būs nepareizi, mentālā inteliģence un stratēģiskā domāšana "klibos". Būs jāveic izvēle, un izvēlēsies nepareizo stiprāko. Būtu jāiegūst spiegošanas informācija no trešajām valstīm – neitrālajām, bet negribēs to darīt. Uzticēsies savējiem. Un tā būs kļūda.
Ļoti pārņemti ar sevi, viss fokuss uz sevi. Komunikācija un sadarbība nevedīsies. Daudz savtīgi interesēsies par resursiem un partneru resursiem. Tā kā domās tikai par sevi, negribēs palīdzēt parneriem, bet nāksies. Taču būs «partneris», kas izmantos Izraēlu.

Aktuāli būs arī vecie kari, senču kari, vecas problēmas. Tai skaitā problēmas ar visiem apkārtējiem – kaimiņiem, «jaunākajiem brāļiem un māsām» (musulmaņiem un kristiešiem). Ļoti aktīvi, ātri, bērnišķīgi lēmumi, pāragri lēmumi, strebs karstu saistībā ar budžetu, finansēm, bankām, komunikāciju, kaimiņiem, mērķiem, pārvietošanos, informāciju. Tā tiks pārprasta, tulkota nepareizi. Notiks arī citu kūdīšana uz savstarpējām nesaskaņām.  
Galvenais mērķis - nauda. Bet visa nauda tiks nobīdīta mērķiem. Manta un turība būs atkarīga no spējas adaptēties, iegūt informāciju un komunicēt ar kaimiņiem, jaunākajiem brāļiem un māsām. Bet to Izraēla nespēs un negribēs. Tāpēc manta un turība cietīs.

Pati Izraēla kopumā tomēr jutīsies viduvēji. Cietīs un dabūs. Kaut kādu naudu «atradīs», «izdomās», izmantos uzkrājumus. Vecā paaudze, vecā elite par sevi nepārprotami atgādinās – mazliet drastiski un neapmierināti. Visa pagātnes karma nāks ārā caur veco paaudzi, nāksies maksāt par nodarīto caur kaimiņiem. Uzdevums būs «brāļi un māsas», kustība, adekvāta informācija un komunikācija, pielāgošanās pārmaiņām, bet atbrīve notiks caur bankām, likumiem, tradīcijām, reliģiju, paštaisnumu, veiksmi. Tomēr kaut kā Izraēla «izgrozīsies». Par spīti problēmām jeb – tieši otrādi – problēmu ar kaimiņiem dēļ, Izraēlai būs arī ieguvumi. Jo spēcīga situācija 11.bhavā (mājā) - LABHJA (Labklājības - karmas rezultāts), kā ienākumi, ieguvumi, vēlmes un to apmierināšana. Un pa virsu visam - neapmierinātība ar iegūto...

astroloģija, astroloģiskā karte, Globālā prognoze Izraēla, astrologiskaprognoze izraēlai

  • Hits: 61

Globālā prognoze Amerika

Amerika
Amerikas galvenais simbols jaunā gada horoskopā ir "Triumfa arka". Izklausās labi, tomēr gluži tā nav. Situācija būs diezgan ekstremāla un neparasta. Daudz notikumu, kas novedīs pie iekšējām izmaiņām.

Amerikai būs daudz un lieli mērķi. Darīs visu, lai tos sasniegtu, pielietos spēku. Gribēs triumfēt pār ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Taču tiekšanās pēc mērķa kļūs par galveno dzīves sastāvdaļu, kas novedīs pie kraha un zaudējumiem. Būs gatavi iet vienalga, cik tālu, lai tikai sasniegtu iecerēto. Lietos visai apšaubāmus līdzekļus. Nodarbosies ar maldināšanu –  nekautrēsies pakļaut sev tuvos zināmām briesmām, lai tikai sasniegtu, ko vēlas. Spēja dzīties pakaļ mērķim būs nepārspējama, tomēr „Ahileja papēdis“ - jautājums – kādu mērķi izvēlēties.

Amerika būs apsēsta, degs no iekšpuses, nerīkosies konstruktīvi. Darbosies neapdomīgi, bez refleksijas, būs ambiciozi projekti un zināms "diktatorisms". Nāksies izpirkt tālākas un tuvākas pagātnes nodarījumus.

Fokuss būs uz 5.bhavu (māju), kā arī darbs, slimības, konflikti būs saistīti ar šo bhavu. Tā ir, cita starpā, jaunā paaudze. Taču arī - bērni slimos, būs politiskie konflikti, problēmas finanšu, vērtspapīru, investīciju tirgū, fokuss būs uz azartspēļu un izklaides biznesu, kā arī izglītību. Mēģinās arī fokusēties uz efektīviem lēmumiem, iedzīvotāju skaitu un dzimstību valstī, valsts nacionālajām lietām, nodokļiem, nodevām. Amerika būs ļoti aizņemta pati ar sevi, saviem iekšējiem konfliktiem un tai draud statusa zaudēšana.

Jautājumi grozīsies arī ap darbu, slimībām, medicīnu, servisa, apkalpojošām sfērām un ēdināšanu. Pieaugs bezdarbs. Darbs būs, bet ne noteikti savā sfērā. Vienkāršais darbs. Daudz darba medicīnas personālam, policistiem, ugunsdzēsējiem. Darba sfēra, kas saistīta ar ārzemēm, cietīs.
Neiztiks arī bez nemieriem un vardarbības, iekšējiem un ārējiem konfliktiem. Konflikti ar Ķīnu, Turciju. Dabas katastrofas, ugunsgrēki, daudz nāves gadījumu, importa - eksporta problēmas, pacels nodokļus, problēmas ar pārtiku un lauksaimniecību.

Naudas ziņā situācija it kā nebūs tik slikta, lai gan negaidītas, mistiskas problēmas būs. Amerika mēģinās tikt pie naudas uz citu problēmu rēķina. Nāks klajā slepenas lietas par Ameriku saistībā ar pārtiku, ūdeni, bankām, finansēm. Partneru spēja maksāt Ameriku interesēs vairāk kā paši partneri. Būs notikumi, kas izsauks radikālus pavērsienus. Pagātnes karma diktēs aktualitātes saistībā ar partneriem. Un tās būs ļoti saistītas ar naudu. Būs apdrošināšanas skandāli. Nāks gaismā patiesība par Amerikas slepenajiem dienestiem.  Atmaskosies slepenas lietas saistībā ar Amerikas sadarbības partneriem. Slēptas lietas «uzpeldēs» arī saistībā ar Izraēlu un arābu valstīm. Partnerattiecības ar Izraēlu laika gaitā cietīs. Izraēla uzvedīsies neadekvāti, situācija gar un ap kaimiņiem būs ekstrēma. Amerika negribēs iesaistīties. Tomēr nāksies Amerikai «izpirkt grēkus» saistībā ar arābu valstīm, Izraēlu, naudu un ne tikai. Tāpēc Amerika iesaistīsies Izraēlas «padarīšanās» pret zināmu materiālas dabas izdevīgumu, tomēr zaudēs.

Vājā vieta Amerikas gada horoskopā ir pati Amerika, valsts, sadarbības partneri, mistiski, neparedzēti naudas jautājumi un problēmas, tostarp no pagātnes; jautājumi, kas saistīti ar bērniem, jauniešiem, jaunās un vecās paaudzes konflikts, kas iezīmēs vecās paaudzes pakāpenisku norietu, kā arī sociālā sašķeltība pēc etniskā principa, iekšējie nemieri, domstarpības, sadursmes un likumdošana.

Vienvārdsakot, Amerikas problēma būs pati Amerika.

astroloģija, astroloģiskā karte, Globālā prognoze Amerika, astrloģiskā prognoze amerikai

  • Hits: 68

Globālā prognoze Krievija

Krievija

Uz dažādu savtīgu lēmumu, zināma bērnišķīguma un ekonomiskās krīzes fona šeit notiks lieli un svarīgi notikumi. Valdība atradīs veidu, kā tikt pie naudas. Savu oligarhu naudas, citu valstu naudas. Lai varētu karot. Gan iekšienē, gan ārpusē. Un Krievija pārsteigs ar pavisam citādu rezultātu, iznākumu, kad visi citi domās, ka ir miers.

Varas ešalonos būs pārmaiņas. Gan savi, gan citu resursi un finanses tiks izmantotas stratēģiski. Būs savstarpēja sadarbība, vienošanās ar Vāciju. Slēpta. Valdībai joprojām nepiemitīs «niedrisms» un tā darīs, ko gribēs, taču sava izdevīguma dēļ veidos tandēmus. Strādās princips: mana ienaidnieka ienaidnieks – mans sabiedrotais. Tāpat būs tendence uzvarēt ienaidniekus un nevajadzīgos ar citu rokām.

Visur pasaulē būs tik liels haoss, ka Krievijai netiks pievērsta uzmanība. Tēlos, ka ir vāji, ka nekas viņus neinteresē, ka savu problēmu pietiek, taču gluži tā nebūs. Krievija rīkosies uz vispārējā haosa un citu valstu pretrunu fona. Izmantojot esošo situāciju un finanšu problēmas, mēģinās gūt ietekmes arī Baltijas valstīs (un ne tikai). Centīsies graut no iekšpuses, radīt pretrunas, sašķelt, vājināt.

astroloģija, astroloģiskā karte, astrologiskā prognoze krievijai

  • Hits: 64

Tel.Nr. +371 2 481 7172

E-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Whatsapp: 

Gadā ir tikai divas dienas, kurās nav iespējams neko paveikt. Viena no tām ir Vakardiena, un otra – Rītdiena. Šodien ir īstā diena, lai mīlētu, ticētu, darītu un, visvairāk – dzīvotu.
/Dalai Lama/

Forma